rendőringgomb

2013. 04. 03.

Egy újságcikk címében olvastam a rendőringgomb szót. Milyen szabály vonatkozik az egybeírására?

A rendőr és ing szavak jelentéstömörítő összetételt alkotnak, melyet egybeírunk (129. szabálypont). A rendőring szóhoz járul a gomb utótag jelöletlen birtokos jelzős összetételt hozva létre (rendőringgomb~rendőring gombja). Ezt a 128/c szabálypont alapján egybeírjuk.
Ha a rendőringgomb szóhoz újabb utótag járul, akkor a szótagszámlálás szabályai szerint járunk el. Például a felvarrás utótag esetében már hat szótagnál hosszabb a többszörös (kettőnél több tagú) összetétel, ezért kötőjelezzük a szerkezetet a fő összetételi határon: rendőringgomb-felvarrás (138. szabálypont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra