helynévképző

2013. 04. 09.

Helységnévképző-e a -d a Szeged, Várad városnevekben?

Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. (Negyedik, bővített és javított kiadás. Bp., 1988.) szerint a -d képző.
A Várad esetében kicsinyítő képző, a létrejött képzős alak jelentése: ’kis erőd, udvarhely’.
A Szeged névben a -d főnévképző jelentéséről nem ír, csak annyit, hogy a szeg főnévből keletkezett a városnév.
Bényei Ágnes tanulmányai részletesen foglalkoznak a helynévképzőkkel, így a -d képzővel is, s ő a kérdezett két nevet (Várad, Szeged) egyértelműen helynévképzősnek tartja – más magyarázatokkal szemben. Az egyik tanulmánya csak ezzel a képzővel foglalkozik, itt olvasható: http://mnytud.arts.klte.hu/ht/4/06benyei.pdf.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra