idegen szó toldalékolása

2013. 04. 10.

„… a filmvásznon éltem ki a ressentiment-omat.”
Ez így helyesen van írva, nem hosszú „ó” lenne a vége?

A néma betűre végződő idegen szavakhoz kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat, a kérdéses szóhoz is. A ‘neheztelést, fájó sérelmet, haragot’ jelentő ressentiment-omat [röszantimanomat] szóalak helyes. Ha szóelemekre bontjuk, akkor jól látszik, hogy a birtokos személyjel magánhangzós változata követi a szótőt, s ez a magánhangzó rövid, majd a tárgyrag következik. Egy magyar példával megvilágítva: asztalomat – ebben a szóalakban is rövid az o.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra