idegen szavak toldalékolása

2013. 04. 14.

Realityt vagy reality-t, Brodwayt vagy Brodway-t, X-Faktoros vagy X-Faktor-os?

A kérdezett szavak helyes írásmódja: realityt, Brodwayt (az idegen szavak végén ejtjük az utolsó betűt, ezért a toldalékot közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk – A magyar helyesírás szabályai 215. pont).
A kötőjeles tulajdonnevek képzős melléknévi alakjának minden tagját kisbetűvel írjuk (kivéve azokat az összetételi tagokat, amelyek önmagukban is tulajdonnevek, pl. személynevek vagy földrajzi nevek). Tehát a javasolt írásmód: x-faktoros. (DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra