küldöttei, küldöttjei

2013. 04. 17.

Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi megoldások közül melyik a helyes, és miért:

küldöttei vagy küldöttjei
felhatalmazottai vagy felhatalmazottjai
cövekei vagy cövekjei

Az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel alakja ingadozó, j-vel vagy j nélkül szerepel a szavak toldalékaként, sőt akár mindkettő előfordul.

Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel két változata: -a, -e, -ja, -je. Az eredetileg hangréskitöltő j elem analógiás úton terjed. Az irodalmi hagyomány védte a régibb, j nélküli formát, de ez a védelem mára megszűnt. Jellemzően ingadozó helyzetet tapasztalunk. A j megjelenése a szóvégi mássalhangzótól függ. Leginkább a d, g, k, p, l, r, m, n, t végűeknél fordul elő. (Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza, Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007.)

A harmadik személyű birtokos személyjel használata a magyar nyelv talán legképlékenyebb, legkevésbé megfogható területe. Sok esetben egyik ember így használja, a másik meg úgy (j-vel vagy j nélkül), sőt akár ugyanaz az ember mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, önálló szó végén így, szóösszetételhez illesztve amúgy. Még egyazon szó egyes és többes birtokos személyjeles alakjai sem mindig ugyanúgy képződnek, pl. “barátja”, de “barátai”. Végérvényes szabály csak korlátozottan (némely végződésekre) adható, inkább tendenciákról lehet beszélni számtalan kivétellel, úgyhogy leginkább a nyelvhasználatot érdemes figyelembe venni.

Az Osiris-helyesírásban szerepel: küldöttei, (küldöttjei); a felhatalmazott nem szerepel, de az előzőhöz hasonlóan ez is befejezett melléknévi igenév főnevesült alakja, ezért: felhatalmazottai, felhatalmazottjai; a cövek szintén szerepel az OH-ban: cövekjei.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra