megszólítás

2013. 05. 04.

Velem, neked, rólad, te, tőled. Ezeket és a többit nagybetűvel vagy kisbetűvel írjuk?

A hivatalos levelekben és iratokban a megszólításra alkalmas főnevek, főnévi csoportok, valamint a második személyű személyes névmások a szövegen belül is lehetnek nagy kezdőbetűsek a fokozott tisztelet kifejezésére (Osiris-Helyesírás 144. o.). Ez alapján a kérdezett kifejezések lehetnek kis, illetve nagy kezdőbetűsek is, ez a közlő szándékától függ.

(BK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra