Énókh/Énokh/Énók

2013. 05. 10.

Hogyan írjuk helyesen: Énokh vagy Énókh?

A vallásban nincsen sztenderd helyesírás (ez a tulajdonnevekre is vonatkozik). A Református nyelvhelyességi útmutatóban (2007: 12) az ‘Énók könyve’ alakot találjuk, Károli Gáspár bibliafordításában pedig az Énókh alak fordul elő. Az interneten azonban az o-s változatra is van példa.
Nem állapíthatunk meg tehát egyfajta helyes írásmódot.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra