hadsereg

2013. 05. 12.

Tegyük fel, hogy annyi katonairendész van ami megindokolja, hogy hadseregbe rendezzék őket. Itt nem a civil értelemben vett hadsereget, hanem a katonai egységet értem: (körzet XXXXXX, hadseregcsoport XXXXX, hadsereg XXXX, hadtest XXX, hadosztály XX, dandár X).

Normál esetben a hadseregeket számokkal látják el, egy rendészekből álló (már ha ez lehetséges) hadseregnél, helyes-e például az „2. Rendész Hadsereg” megnevezés, vagy inkább a „2. Rendész had” a megfelelőbb?

Ezen a logikai vonalon tovább menve (pusztán elméleti szempontból), az „1. Rendész Hadseregcsoport”, vagy az „1. Rendész Csoport” a helyes?

A ‘had’ és a ‘hadsereg’ szavak szinonimáknak tekinthetők. A Tinta Kiadó értelmező szótára szerint a ‘had’ választékosabb kifejezés a ‘hadseregre’. A hadsereg meghatározása ugyanitt: „Több hadtesből, katonai csoportból álló hadműveleti egység, illetve az állam teljes katonai ereje” (288. o.).
Hadseregnek tehát a különböző hadtestek összességét nevezzük. Az egyes alegységek (pl. a rendészek) megnevezésénél talán a ‘hadtest’ lenne a szerencsés: 1. Rendész Hadtest.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra