átbeszél

2013. 05. 18.

Annak idején mi még azt tanultuk az iskolában, hogy „átbeszélni” nem helyes, csak megbeszélni, megvitatni, áttekinteni stb. A napokban vita alakult ki a fiam és köztem, ő állítja, hogy már nem tilos a beszélni ige „át” igekötővel. Nekem továbbra sem tetszik, de ettől még igaza lehet a fiamnak, ezt szeretném Öntől megtudni: tehát helyes-e az „átbeszélni” ige használata és növekvő terjedése?

A nyelvészek egy-egy új igekötős ige felbukkanásakor nem szokták azt mondani, hogy helyes vagy nem helyes. Ugyanis általában azért bukkan fel az új szó, mert valami új jelenséget, vagy egy meglévő jelenség új jelentésmozzanatát akarják vele kifejezni.
Az átbeszél már az értelmező kéziszótárban (2003. 62) is megtalálható, tehát nem tekinthető helytelennek. Jelentései: 1. Valamely más (tőle elválasztott) helyre beszél, átszól. Átbeszél a falon. 2. Időt beszéddel tölt el. Átbeszéli az éjszakát. 3. (Pongyola nyelvhasználatban) valamit részletesen megtárgyal, megbeszél. A témát alaposan átbeszélték (szabálykövető norma szerint: megbeszélték). A szótár iránymutatása szerint ebben a jelentésben választékosabb az átbeszél helyett a megbeszél.

(BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra