cigarettás doboz

2013. 05. 18.

Egyik válaszukban a cigarettás doboz különírását helyeslik, a szabályzat 107/a pontjára hivatkozva. Az OH-ba nem vették föl, ellenben a gyufásdoboz ott egybeírandó. Én nem látok a cigarettás meg a gyufás előtagú doboz közt semmilyen érdembeli különbséget – az érdekelne, hogy ha mégis van különbség, az miben áll?

A minőségjelzős kapcsolatok és összetételek írásmódjának van egy olyan határsávja, amely a jelentések finom árnyalatát akarja kifejezni. Még tanácsadóink között sincs teljes egyetértés abban, hogy hasznos-e a boros pohár és a borospohár megkülönböztetés, de tény, hogy a szabályzat különbséget tesz a ‘borral szennyezett pohár’ és a ‘borivás céljára készült pohár’ között. Föltehetőleg ilyen különbség van a cigarettás doboz (egy doboz, amiben cigaretta van) és a gyufásdoboz (gyufaszálak tartására gyártott skatulya) között.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra