köznévi betűszó

2013. 05. 23.

A sajátos nevelési igényű kifejezést SNI-nek rövidítik, nagybetűkkel. Véleményem szerint kisbetűkkel kell írni: sni.
A másik az „együttnevelés”, egybeírva, abban az értelemben, hogy egy osztályban integráltan tanul ún. ép és fogyatékossággal élő gyermek. Én külön szóban írnám. Hogyan helyes írni ezeket a kifejezéseket?

A speciális nevelési igényű kifejezés röviden: sni, úgynevezett köznévi betűszó (283. b szabálypont). Az írásgyakorlatban azonban megfigyelhető az a tendencia, hogy a betűszókat nagybetűvel írják, függetlenül az idézett szabályponttól. A tulajdonnévi betűszók érthetően nagybetűsek, a szaktudományokban is előszeretettel alkalmazzák a nagybetűs írásmódot, s ez hat valószínűleg a csekély számú köznévi betűszó írására is.
A Magyar értelmező kéziszótár szerint az együttnevelés szó jelentése: ’koedukáció’. Az egyéb esetekre a különírt változat javasolható: együtt nevelés ’egyszerre nevelés’ (OH. 630. o.), a példa rá „a borsó és a sárgarépa együtt nevelése”.
A gyógypedagógiai fogalom, az integrált nevelés az első változathoz közelebb áll, hasonlít a koedukációhoz (’Fiúknak és leányoknak együttes iskolai nevelése’). A helyesírási és értelmező szótárak egyelőre ezt a jelentést nem tartalmazzák, mégsem tartom hibásnak az egybeírt változatot, az együttnevelést.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra