20-i, 20-ai

2013. 05. 24.

A huszadikai számmal írt formája hogyan helyes a következők közül: 20-i vagy 20-ai?

A kérdésben szereplő mindkét változat helyes. A 20-ai írásmód a „huszadikai”, a 20-i pedig a „huszadiki” kiolvasást sugallja.
A keltezésben a napokat jelölő számjegyeket tőszámnévként vagy sorszámnévként olvashatjuk ki: április 14-ig (tizennégy) vagy 14-éig (tizennegyedikéig). Az -i melléknévképző a sorszámnévhez járul, hagyományosan ilyenkor kiesik a birtokos személyjel (hasonlóan a -háza, -falva stb. végű birtokos személyjeles földrajzi nevekhez): 14-i (tizennegyediki). Újabb fejlemény a birtokos személyjel visszaillesztése a szóalakba.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra