kérem

2013. 05. 26.

Ha egy mondatot abban a szerkezetben írok le, hogy „Kérem a dolog elvégzését”, akkor az felszólító mód? Felkiáltójellel vagy ponttal fejezem be a mondatot?
Van-e különbség a rövid, egyszerű mondatok (Kérem az ajtónál vigyázni!, Kérem a vágányok mellett vigyázni!) és a több tagmondatból álló mondatok mondatvégi írásjele között (Kérem, kezelje jegyét!,
Kérem, csinálja meg ezt!)?

A kérem eredetileg a tárgyi alárendelő összetett mondat főmondata: Kérem (azt), (hogy) ezt olvassa el figyelmesen!
Az alábbi mondatok is formailag összetett mondatok:
Kérem, kezelje jegyét!
Kérem, csinálja meg ezt!
Szerepe alapján a kérem módosító értelmű főmondat, mert a mondanivaló érdemi részét nem ez, hanem a grammatikai értelemben vett mellékmondat tartalmazza. A főmondat funkciója a módosítószókéval rokon: beszélői attitűdöt fejez ki, vagy társalgásszervező eszköz. Minthogy a módosító főmondatok megőrzik tagmondatértéküket, vesszővel kell elválasztani őket a mellékmondatuktól, attól függetlenül, hogy az eredeti funkciójuk megváltozott. (Osiris-helyesírás, 2004, 329.). Emiatt az OH. ajánlása alapján (2004: 321.) inkább a mellékmondat szerinti írásjelet használunk.

A következő mondatok formailag egyszerű kijelentő mondatok:
Kérem a vágányok mellett vigyázni.
Kérem az ajtónál vigyázni.
Tájékoztató szerepüknél fogva (veszélyes hely) a mondatzáró írásjel a pont.
A szerkezet helyett (kérem + főnévi igenév) a mellékmondatos formát is lehet használni, mely személyesebb hangú: Kérem, az ajtónál/vágányoknál vigyázzanak!

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra