ezek között a dolgok között

2013. 05. 28.

Hogyan mondjuk helyesen: „ezek között a sok hasonlóságot mutató dolgok között” vagy „ezek a sok hasonlóságot mutató dolgok között”? Az ilyen szerkezetek esetén helyes, ha kétszer tesszük ki a névutót? Az első verziót többször hallottam a hétköznapokban, és az jobban is hangzik, de úgy rémlik, régebben olvastam valahol, hogy talán az nem helyes, de ebben nem vagyok biztos.

Nem csalja meg a nyelvérzéke: nemcsak jobban hangzik, hanem valóban úgy helyes, ha mindkét névutót kiteszi. Sőt toldalékoláskor is hasonló a helyzet az ‘ez/az’ mutató névmásból és főnévből álló szerkezetekkel, pl. „ezekkel az emberekkel”, „azokat a dolgokat” stb.
(Az ‘ezen/azon’ névmások már másképp viselkednek, pl. „ezen dolgok között nincs különbség”, „János gyakran azon módszerrel élt, hogy…” – de ez már nem tartozik szorosan a kérdéséhez.)

(BM)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra