megszólítás

2013. 05. 29.

1. megszólításnál a „Tisztelt Doktor úr / Kovács Tamás főorvos úr” kifejezésekben az „úr”, illetve „főorvos úr” szavak nagy kezdőbetűkkel írandók?
2. A „Valami kereste önt uram?” mondatban az „ön”-t és „uram” szavak mikor írandók nagy kezdőbetűkkel? Az uram szó elé szükséges vesszőt tenni?

1. A helyesírási szabályzat 149. pontja foglalkozik a megszólítások írásmódjával. E szabály értelmében („Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb.”). A szabály további része kitér arra, hogy a magánlevelekben „a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám!”
2. Alapvetően kisbetűvel írandó a beküldött mondat ön és uram szava. Mivel értelmező viszonyban van a két szó, vesszőt teszünk közéjük. A mondat a szabályok alapján: „Valami kereste önt, uram?” Az ilyen szavakat a fokozott tisztelet miatt gyakran nagybetűsítik.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra