utánaküld, elé tart

2013. 05. 29.

Az utána mikor igekötő és mikor névmás?
Hogy helyes, egybe vagy külön: utánaküld, utánafut, utánakiált, illetve elétart vagy elé tart?

Bizonyos szavaink igekötői és határozószói szerepet is betölthetnek (l. A magyar helyesírás szabályai, 131/e).
Az utána is ilyen szó. A magyar értelmező kéziszótár a következő jelentéseit adja meg az igekötői szerepű utána szónak:
1. Térben valaki, valami után. Utánamegy, utánanéz. 2. Utólag, ill. pótlólag. Utánarendel, utánatölt. 3. Valakit, valamit utánozva. Utánacsinál, utánarajzol. 4. Valamit ellenőrzésként megismételve. Utánaszámol. 5. Valaminek az elintézése végett. Utánajár.
A kérdésben megadott szavakban az utána igekötő, ezért egybeírjuk az igékkel: utánaküld, utánafut, utánakiált.
Az elé a szótárak szerint névutó ’valaki, valami előtti helyre’, itt a különírást javaslom: elé tart, pl. Jóska elé tart. Igekötőként régies a használata az ’elő’ értelemben.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra