nemritkán ‘gyakran’, nem ritkán ‘nem kevésszer’

2013. 06. 01.

Helyes az alábbi mondat?
Minden este teát ivott, nemritkán rummal megbolondítva.
Van különbség a „nemritkán” és „nem ritkán” szerkezetek között?

A nemritkán jelentése: ’gyakran’, vagyis ’viszonylag kis időközökben ismétlődve, ill. ismételve’, összetett szóvá vált, ezért egybeírjuk.
A ’nem kevésszer’ jelentésben különírjuk.
Ez a különbségtétel az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében (2004: 1107) megtalálható.
Az idézett mondatba a jelentések alapján a különírt változat illik: Minden este teát ivott, nem ritkán rummal megbolondítva.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra