főnévi jelzős szerkezet

2013. 06. 08.

A tanár néni, tanár bácsi szavak külön írandók. Tán még a tanár úr is. De a tanárnő viszont egybe. Számomra a tanár úr, tanárnő, elnök úr, elnök asszony, igazgatónő, igazgató asszony, igazgató úr szavak mind egybeírandónak tűnnek.
A biológiakönyv, biológiatanár, biológiaóra, biológiaérettségi szavak egy szóba írandók. Ennek mintájára a biológia szak, biológia tanszék, biológia szakos (tanár, hallgató) szavakat is egybeírnám. Miféle szabály vonatkozik ezekre?

A tanár néni, tanár bácsi, tanár úr, biológia szak(os), biológia tanszék kifejezések olyan főnévi jelzős szerkezetek, melyeket a 114/a szabálypont alapján különírunk. (A néni, bácsi, úr szavakat tartalmazó alakulatok bár némileg összeforrottabbak, a különírást megtartjuk.)
A nő utótagú főnévi jelzős szerkezetek viszont a 114/b szabálypont szerint egybeírandók. A látszólagos következetlenség oka a hagyomány.
A biológiatanár, -óra, -könyv, -érettségi szavak jelentéstömörítő összetételnek számítanak, ezért az egybeírás (129. szabálypont).
(A kérdéssel kapcsolatban lásd még: Helyesírás, Osiris, 2004, 114–117.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra