sni, bmt, ihh

2013. 06. 12.

Nagy- vagy kisbetűvel írandóak azok a szavak, hogy bmt, sni, lhh, hh, hhh ( beilleszkedési, tanulási és magatartási ; sajátos nevelési igényű; leghátrányosabb helyzetű; hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű) rövidítések?

A speciális nevelési igényű kifejezés röviden: sni, úgynevezett köznévi betűszó (283/b. szabálypont). Az írásgyakorlatban azonban megfigyelhető az a tendencia, hogy a betűszókat nagybetűvel írják, függetlenül az idézett szabályponttól. A tulajdonnévi betűszók érthetően nagybetűsek, a szaktudományokban is előszeretettel alkalmazzák a nagybetűs írásmódot, s ez hat valószínűleg a csekély számú köznévi betűszó írására is. Javaslatom: bmt, sni, lhh, hh, hhh.

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra