ide jött, idejött

2013. 06. 18.

Az Osiris: Helyesírás szerint az „idekerül” (idekívánkozik, idead, idehoz stb.) szó egy szóba, míg az „ide jön”, „ide figyel”, „ide gyere” stb. összetételek két szóba írandók. Kérdésem: az idekerül szó és az ide jön összetétel véleményem szerint morfológiailag azonos kategóriába esik (azaz mind a két esetben az igekötő a saját igéje előtt áll), mégis különböző az írásmódjuk.
Hogyan állapítható meg, hogy egy adott szóösszetételben az „ide” igekötői vagy határozószói szerepet tölt be?

A kérdésben az AkH. 131. e pontja az irányadó: az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor, ha a határozószói szerepét akarjuk hangsúlyozni, pl.: ide jött (nem a szomszédba), de: idejött hozzám. Azt az adott szövegkörnyezet határozza meg, hogy az igekötői vagy a határozószói jelleg a nyomatékosabb.

(BK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra