igazándiból

2013. 06. 18.

A mai napon a tv-ben egy művésznő szájából hangzott el az „igazándiból”, ez engem zavar, mert én még úgy tanultam, „igazából”. Melyik a helyes kifejezés?

A kérdéssel korábbi válaszunkban is foglalkoztunk, ezt idézem:
„A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény szerk. Tinta, Budapest 2005.) a következőt írja az ‘igazándiból’ alakról: “E korábban inkább csak a népies beszédben előforduló határozószószerű ragos melléknév újabban a művelt köznyelvben és a sajtóban is terjed. Mint stílust színező elemet nem helytelenítjük, de rendszeres használata modoros benyomást kelt, mert finomkodó és terjengős. Helyette általában jobb az ‘igazában’, ‘valójában’. Van ‘igazándibul’ változata is; ez tájnyelvi ízű, a köznyelvben nem fordul elő.” (http://www.e-nyelv.hu/2011-06-13/igazandibol-2/). A legújabb grammatikák szerint azonban az igazándiból jelentés- és funkcióváltáson ment keresztül, ugyanúgy partikulának minősül, ahogy a helyette javasolt szinonim alakok. A Magyar nemzeti szövegtár adatai alapján egyre terjed, sajtóban és szépirodalmi szövegekben egyaránt használjuk.

(BK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra