idegen nyelv — idegen nyelvi

2013. 06. 24.

Egybe vagy külön kell-e írni a következőket?
Idegennyelvi Központ
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Idegen Nyelvi Titkárság

Az idegen nyelv minőségjelzős szókapcsolat különírandó (107. a), akárcsak a magyar nyelv, bal part, magas homlok jelzős szerkezetek. Ha a jelzett szó melléknévképzőt kap, megmarad a különírás: idegen nyelvi, magyar nyelvű, bal parti (település), magas homlokú (108. szabálypont).
Ezek szerint mindegyik esetben a különírás felel meg helyesírási szabályainknak:
Idegen Nyelvi Központ,
Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet,
Idegen Nyelvi Titkárság.
Mai írásgyakorlatunkban valóban eléggé elterjedt a kérdéses kifejezés egybeírása. A Magyar helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó, 1999.; valamint mindegyik későbbi lenyomata) tartalmazza az idegen nyelvi lektorátus alakulatot, így is hangsúlyozva a különírás tényét.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra