megbízást ad

2013. 06. 24.

Helyes-e mindkét kifejezés: megbízást ad — megbízatást ad?

Nyelvhasználatunkban mindkét kifejezés létezik. Gyakoribb, megszokottabb a (valaki) megbízást ad (valakinek) szószerkezet, melyet rövidebben, egyszerűbben a (valaki) megbíz (valakit valamivel) igével fejezhetünk ki. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének adatbázisából megállapítottam, hogy a megbízást ad és a megbízatást ad kifejezések aránya: 5 : 1.
A Nyelvművelő kézikönyv II. kötete szerint a megbízás egyaránt jelentheti a cselekvést és a cselekvés eredményét, a megbízatás viszont csak az utóbbit, a megbízással valakire ráruházott feladatot (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. 797. oldal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra