monotype

2013. 06. 26.

Hogyan írjuk helyesen: Monotype-szedés, monotype-szedés vagy monotype szedés?

A Magyar helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó, 1999.) tartalmazza a linószedés összetételt. Ennek mintájára itt is az egybeírást javasolhatjuk, de az előtag — az idegen szó — utolsó, néma betűje miatt kötőjeles tagolással: monotype-szedés (Helyesírás c. kézikönyv, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 276. oldal). Nem tulajdonnévről van szó, tehát kis kezdőbetűvel írjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra