Portóba, Normával, de Katmanduba

2013. 07. 04.

A szó végi „a” betű, illetve u és o betű toldalékolása esetén megnyúlnak-e a magánhangzók?
Pl:
Porto: portói/portoi, Portóba/Portoba
Katmandu: Katmanduba/Katmandúba
Norma asszony: Normával/Normaval

A helyesírási szabályzat szerint idegen szavak esetében „mind a közszavak, mind a tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t és ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina, de signorinák; Coca-Cola, de Coca-Colát; Malmö, de Malmőből, malmői stb.” (vö. AkH. 216.).

Az Ön példái esetében a helyes alak a Portóba és a Normával. Katmandu nevénél azonban a kiejtésben nem ejtünk hosszú hangot, ezért itt nem kell ú-t írni a toldalékolt alakban.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra