tovább örökít

2013. 07. 04.

A továbbörökít térben értendő, tehát a tovább igekötő és egybe- vagy időbeli és határozószó, tehát különírást feltételez? Fokozva az „izgalmakat”, ha mindez „továbbörökíthető” formában fordul elő, hogyan kell helyesen írni?

A ‘tovább képez’ mintájára a ‘tovább örökít’ szerkezetre is a különírást javaslom. Az ‘örökít’ – bár az átnézett szótárakban különálló szóként nem szerepel – nem térbeli, hanem időbeli tevékenység (hiszen pl. apáról fiúra száll az örökség). Példamondatba foglalva: János tovább örökítheti fiának a szülői házat.
A ‘továbbörökíthető’ viszont már kétszeresen képzett szó (a ható ige, valamint a folyamatos melléknévi igenév képzőjével), ezért egybeírjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra