Afroeurázsia

2013. 07. 29.

Az a kérdés merült fel az Afroeurázsia szóalakulat helyesírása kapcsán, hogy az Eurázsia elem maga összetételnek számít-e egyáltalán? Az OH. 129. oldalán az euro- szerepel, az eur- nem. Az afro- szerepel. Értelmezésünk szerint az Afroeurázsia hármas összetétel, de nem vagyunk benne biztosak, hogy helyesírási szempontból is annak számít-e, pl. a szótagszámlálási szabály szempontjából.

Az euro- gör.-lat. előtag az Európával kapcsolatos dolgok jelölője. Ennek hangtani szempontból tovább rövidült változata az eur- néhány szóban szerepel, többek között az Eurázia, Eurázsia szóban. Ha az Afroeurázsia szót nézzük, ez valóban három szóösszetételi tagból áll és meghaladja a hat szótagot, tehát elvileg érvényesülhet a kötőjelezés. Két okból nem javasoljuk: 1. Az idegen szavaknak csak a magyarban önállóan is használatos elemeit (centi-, extra- stb.) tekintjük külön szónak (138. szabály). Az eur- nem tekinthető annak. 2. Eddig is voltak kivételek a 6:3-as szabály alól, s az új helyesírás még megengedőbb lesz e tekintetben. Tehát a javasolt forma: Afroeurázsia.

(BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra