havidíjmentes

2013. 08. 05.

Szeretném megkérdezni, hogyan és miért így kell helyesen leírni a „havidíjmentes” szót.

Az OH. szerint a „havi díj” jelzős szerkezet, de nem szóösszetétel. Ennek értelmében az ún. második mozgószabály érvényesül: „Ha egy különírt szókapcsolat – általában alkalmi jelzős szerkezet – egészéhez utótag kapcsolódik, az új alakulatban egybe kell írni az előrészt, az utótagot pedig a szótagszámtól függetlenül kötőjellel kell hozzákapcsolni” (OH. 131). Ez esetben a helyes alak: havidíj-mentes. Az, hogy a kifejezéssel leginkább „havidíjmentes” alakban találkozunk, jelentheti azt, hogy a „havi díj” és a „havidíj” jelentése különböző. Ebben az esetben szóösszetételről van szó, így a helyesírási szabályzat 107. b) pontja érvényes, amely szerint a minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. Ennek oka az, hogy „[e]zek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege” (AkH. 107/b).

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra