Felsorolás

2013. 08. 09.

Ha egy pontozott felsorolás vegyesen tartalmaz elemeket, tehát van benne egyszavas elem, illetve mondatok is, akkor kis vagy nagy kezdőbetűt kell alkalmazni a sorok elején? Továbbá kell-e vesszőt, pontosvesszőt alkalmazni a sorok végén, és pontot az utolsó sor végén?

Ha a felsorolás mondatértékű (tehát a bevezető mondattal szintaktikai kapcsolatban van), a bevezető mondat után az első elemtől az utolsóig kis kezdőbetűvel kell írni, s a sorok végére vesszőt (vagy pontosvesszőt) kell kitenni; az utolsó sor kivételével, ahol a felsorolást ponttal kell zárni.
Például:
„Feladatod a következő:
– felmosni;
– kitakarítani;
– elmenni a boltba, hogy megvásárold a holnapi uzsonnára valót;
– elmosogatni.”
A fenti példában azért indokolt a pontosvessző, mert a felsorolás tagjai között olyan szerkezeti egység is van, amelyik önmagában tartalmaz vesszőt.
„Ha a felsorolás részei nincsenek szintaktikai kapcsolatban a bevezető mondattal, az egymás alatt következő szavak vagy szerkezetek nem szükségszerűen különülnek el vesszőkkel. Ilyenkor a felsorolás szavai vagy szerkezetei címkeszerűek” (OH. 342–343).
Például:
„A munkáltató cégformája:
– Állami vállalat
– Korlátolt felelősségű társaság
– Részvénytársaság
– Közhasznú társaság
– Nyilvánosan működő részvénytársaság
– Betéti társaság
– Egyéb”

(Sz. G.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra