tényleg ~ ténleg ~ télleg

2013. 08. 11.

Nagyon zavar a télleg szó használata a tényleg helyett, de annyira elterjedőben van, hogy magam sem tudom már, helyes-e.

Írott alakban egyedül a „tényleg” szó létezik, a szónak ettől eltérő írása (hacsak nem egy, a szó kiejtési formáit vizsgáló munkáról beszélünk) helytelen. A nyelvhasználat során a „tényleg” gyakran (átlagos vagy az átlagosnál kissé gyorsabb köznyelvi ejtésben) „ténleg” vagy „télleg” formában realizálódik. Ennek az az oka, hogy egyszerűbb két alveoláris (fogmeder-) hangot ejteni („n” + „l” vagy „l” + „l”), mint például egy palatális (kemény szájpad-) és egy alveoláris (fogmeder-) hangot („ny” + „l”). Vö. „színpad” (alveoláris „n” + bilabiális [ajak-] „p” hang) helyett „szimpad” (két bilabiális hang: m + p). Ez esetben képzéshely szerinti hasonulásról van szó. Tehát a „télleg” vagy „ténleg” formában való ejtésnek az artikulációs gazdaságosság (könnyebb kiejtés) az oka.

(Sz. G.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra