toldalékolt szó idézőjelben

2013. 08. 16.

Az alábbi mondatrész mely verziója helyes:
„working class band”-ként vagy „working class bandként” aposztrofál?

Konkrét helyesírási szabály csak az idézőjelbe tett címek toldalékolását említi (200. szabálypont). Az Osiris-féle Helyesírás tárgyalja a stiláris szerepű idézőjelet, vagyis a másoktól, más stílusrétegből származó, vagy iróniát, illetőleg egyéb hangulati vagy stiláris hatást hordozó szavakat idézőjelbe szokás tenni, ilyenkor a szavakhoz kapcsolódó toldalékok is az idézőjelen belülre kerülnek (355.). Az csak a szövegkörnyezetből derül ki, hogy a fenti kifejezésre ráillenek-e a stiláris idézőjelekkel kapcsolatos megállapítások.
Egyébiránt a toldalékkal ellátott szavak kiemelésével kapcsolatban két gyakorlat alakult ki. Az egyik az, hogy az idézőjelbe tett szóhoz kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot: „working class band”-ként aposztrofál.
A másik lehetőség az, hogy idézőjel nélkül írjuk, és a toldalékot közvetlenül, de eltérő tipográfiával fűzzük a szóhoz: a nyelvi elemet, a kiemelendő szót dőlt betűvel, a toldalékot álló betűvel, ahogy a szöveg többi részét írjuk.

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra