zászlóalj, hadi, honvéd

2013. 08. 17.

Ezeket egybe kell-e írni, vagy külön:
ZÁSZLÓALJ: utászzászlóalj, nemzetőrzászlóalj, vadászzászlóalj, honvédzászlóalj, határőrzászlóalj, lovaszászlóalj, gyalogoszászlóalj…
HADI: hadi pénztár, hadi felszerelés, hadi sánc, hadi pénztárláda…
HONVÉD: honvéd tüzér, honvéd tüzérség, honvéd százados, honvéd csapatok, honvéd mérnökkar, honvéd tábornok, honvéd újonc…
Népfelkelősereg, népfelkelőcsapat?

A zászlóalj mindegyik kifejezésben egybeírandó, hiszen ezek jelentéstömörítő összetételek (129. szabálypont).
A hadi szó a kérdéses szavakkal szintén egybeírandó a 107/b szabálypont alapján, hiszen jelentésváltozás történt (a hadi eredeti jelentése ‘háborúval, hadviseléssel, illetve a hadsereggel kapcsolatos’).
A népfelkelősereg és népfelkelőcsapat szavakat egybe kell írni (jelentéstömörítő összetételek, 129.).
A honvéd alkothat jelentéstömörítő (esetleg jelöletlen birtokos jelzős) összetételt, ekkor egybeírjuk: honvédcsapat(ok), honvédsereg, honvédtiszt, honvédtüzér(ség), honvédmérnök(kar). És lehet főnévi jelző is: honvéd tábornok, honvéd százados, honvéd alezredes (OH. 820.).

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra