nemzetgyűlés, helytartótanács, egylet

2013. 08. 21.

Mikor kisbetűs: Alkotmányozó Nemzetgyűlés, és ha ebből csak a „nemzetgyűlés”-t írjuk le, ugyanígy Magyar Királyi Helytartótanács, ha csak az utolsó szót használjuk, Társalkodási Egylet, ha csakis az „egylet” szót írjuk le, Hétszemélyes Tábla, illetve, ha arról a Képviselőházról van szó, ami mint épület még a mai Országház megépülése előtt adott otthont az alsóháznak?

A kérdés eldöntése nem pusztán nyelvészeti, hanem történeti és nyelvpolitikai. Ha ismerjük a pontos, hivatalos, elfogadott formát, akkor annak megfelelően kell írni. Az OH.-ban az „alkotmányozó nemzetgyűlés” kisbetűvel szerepel, de a hivatalos formához a nagybetűs írásmód áll közelebb (alapvetően nem indokolja semmi, hogy nagybetűvel írjuk).
Ugyanakkor javaslom, hogy az AkH. 188/d. pontját vegyük figyelembe a rövid nevek leírásakor. Eszerint ugyanis az intézménytípusokat jelentő szavakat kisbetűvel írjuk akkor is, ha egy bizonyos intézményre utalnak. Így tehát: helytartótanács, egylet, tábla és a képviselőház.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra