gépjárművet ~ gépjárműt

2013. 08. 24.

Melyik a helyes írásmód: gépjárműt vagy gépjárművet?

A mű főnév ragozása szerint a többalakú szótövek csoportjába tartozik: műről, de: műve, művet, művel, vagyis az egyszerűbb toldalékok előtt a v-vel bővülő szótövet használjuk.
Ha az ilyen szó egy szóösszetétel utótagja (gépjármű), akkor is ugyanúgy toldalékoljuk: gépjárműről, de: gépjárművet.
A gépjárműt változat arra utal, hogy a beszélők a kétféle tőváltozat helyett a szótári alakot toldalékolnák, hogy a kettősséget megszüntessék. Elképzelhető, hogy a szóbeli közlésben, cseteléskor a gépjárműt gyakori, de erről nincsenek adataink. A gépjárműt változat a ritkább a Magyar nemzeti szövegtár szerint – bár ezek csak írásban előforduló adatok.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra