nyelvtani szakkifejezések

2013. 08. 25.

Mit jelentenek a magyar nyelvtanban azok a kifejezések, hogy lazán szerkesztett; kötött forma; valódi összetétel? Tehát miért laza, kötött és valódi?

A kérdezett kategóriák különböző nyelvleírásokból valók.
A „lazán szerkesztett” nem nyelvtani terminus, hanem (föltehetőleg) a helyesírás-szabályozás kifejezése:
„laza összetétel”: ha egy összetétel mindkét tagja még külön fölveszi a toldalékot (100/b.), pl. süt-főz, sütnek-főznek.
A „valódi összetétel” a magyar grammatika terminusa, teljes formájában: valódi mellérendelő összetétel (MGramm. 333.), két különböző szóalak egymáshoz kapcsolódása, pl. búja-baja, sír-rí.
A „kötött forma” (illetve: kötött beszéd) a folklorisztika, irodalomelmélet szakkifejezése, de a frazématan is használja: „azon formaszerkezetek összefoglaló elnevezése, amelyeknek felépítése előre meghatározott, pontosan rögzített képletekhez igazodik” (VIrLex. 6/617). BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra