rajzszakkör, kémiaszakkör, matematika-szakkör

2013. 09. 07.

Az iskolai szakkörök nevét (pl.: kémia, rajz, matematika, fizika) egybe-, vagy különírjuk?
A jelenleg érvényben lévő szabályzat mely pontja vonatkozik ezek írásmódjára?

A szakkörök neve egybeírandó, mert szóösszetételekről van szó. Az Osiris Helyesírásban megtalálható a „kémiaszakkör” és a „rajzszakkör” is a megfelelő címszónál. Az írásmódra az egybeírás-különírás szabályai vonatkoznak, így a „matematika-szakkör” már kötőjelezendő, mert három tagból és hét szótagból áll (vö. AkH. 138.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra