felszólító módú ikes ige

2013. 09. 19.

Az ikes igénél melyik változat helyes? „Nem tudom mivel foglalkozzam…” vagy „Nem tudom mivel foglalkozzak…”

Az ikes igék felszólító mód egyes szám első személyben -m személyragot kapnak. Az ikes igeragozás ugyanakkor folyamatosan szorul vissza, és egyre inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyére korlátozódik. A mai magyar nyelvben sokszor nehéz eldönteni, hogy egy-egy szó állandó ikes ige (amelyet az ikes igéknek megfelelően kell ragozni), vagy ún. álikes. Az álikesek jellemzője az, hogy kijelentő mód, jelen idő egyes szám 3. személyben fölveszik az -ik ragot, más módban, időben, számban és személyben viszont általában nem. Épp ezért egy-egy alak helyességét sem lehet minden esetben egyértelműen megmondani. Egyértelműen valódi ikes igék pl.: látszik, viseltetik, vitatkozik, eszik, iszik, dolgozik, lakik stb. (Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, Budapest, 1996, 264.)
(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra