előbbre mutató

2013. 09. 20.

Hogyan kezeljem (stilisztikai és helyesírási szempontból is) az „előbbre mutató” szót?

Az előrébb és előbbre alakok közül mindkettő elfogadható, a fokjel meg is előzheti és követheti is a határozóragot (Nyelvművelő kézikönyv, I. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, 276.). Az előbbre szó jelentése ‘valamely cél felé jelentős lépést téve, eredményt elérve’, ‘értékelésben megbecsültebb helyre’ (A magyar nyelv értelmező szótára, II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 254.). Az előbbre szó a mutat igével határozós szószerkezetet alkot, melyet különírunk (előbbre mutat), és a különírást megtartjuk, ha a szerkezet alaptagjához csupán egy képző (a folyamatos melléknévi igenév -ó képzője) járul: előbbre mutató (137. szabálypont).

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra