cím utáni pont

2013. 09. 22.

Azt vettem észre, hogy a nyomtatott sajtóban nem használják a főcímekben a pontot, nagybetűvel kezdett mondat végéről is elhagyják. Van ennek elhagyására valamilyen szabály?

A kijelentő mondat után nem kell írásjelet tenni, ha a mondat sajátosan kiemelt helyzetű. Ide tartoznak a címek, a feliratok, a leveleket záró formulák, valamint a táblázatokban, ábrákban, felsorolásokban szereplő különféle nyelvi egységek. Az újságok, folyóiratok, művészeti alkotások, tudományos munkák, fejezetek címeit, akár tagolt, akár tagolatlan szerkezetűek, akár egész mondat formájúak, akár egyetlen szóból vagy szószerkezetből állnak, ha kiemelt címsorként vagy önmagukban állnak, nem kell ponttal lezárni. (Kivéve, ha rövidítéssel, keltezéssel vagy sorszámmal végződnek.) Minden más írásjelet ki szokás tenni (OH. 307.). Ha a cím szövegben van, és utána mondat kezdődik, a végére pontot teszünk. Mindezekről a 266. szabálypont rendelkezik.

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra