az intézmények osztályainak, főosztályainak a helyesírása

2013. 10. 03.


Az intézmények osztályainak, főosztályainak, igazgatóságainak helyesírására lennék kíváncsi, mi a helyes, a teljes nagy kezdőbetűs, az első szó nagy kezdőbetűsítése, vagy a teljes kis kezdőbetűs írásmód. Ilyesmikre gondolok, úgy írom őket, ahogy a szövegben találtam:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Uniós Főosztálya
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán

Az AkH. 189. pontja alapján az intézmények alárendelt egységeinek nevét az alábbiak szerint írjuk:

a) Az egy intézménynek mint főhatóságnak alárendelt intézmények nevét is csupa nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA-nak alárendelve) stb.

b) egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve csak akkor írandó nagy kezdőbetűkkel, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van, pl. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (MTA) stb.

c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek: a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága stb. Önmagukban említve is kisbetűsek (pl. feljegyzés a jogi csoportnak stb.).

A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavak szókapcsolatok pedig kis kezdőbetűsek, pl. feljegyzés a jogi csoportnak.

A fentiekhez az Osiris-helyesírás azt fűzi hozzá, hogy az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen, sok esetben nem nyelvi háttértudás is szükséges a helyes írásmód kiválasztásához. Ezért az alegység-megnevezések esetében is terjed a nagy kezdőbetűs írásforma (de akkor minden tag nagy kezdőbetűs!).

Az egytemi karokat nagy kezdőbetűvel írjuk: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán

A fentiek alapján vagy az Európai Uniós Főosztálya, vagy az európai uniós főosztálya alakokat javaslom.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra