továbbgyarapít, továbbterjeszkedik

2013. 10. 03.

A továbbterjeszkedik és a továbbgyarapít egybe vagy külön leírva helyes?

A tovább igekötőként, illetve határozószóként való használata okoz némi fejtörést, mert nem mindig egyértelmű, hogy időbeli vagy térbeli értelmet hordoz. Ha a térbeli értelem érvényesül, akkor egybeírjuk, ha az időbeli, akkor külön. Az előbbi esetben a tovább- igekötő, míg az utóbbiban a tovább határozószó. A jelentésmozzanatok egybemosódhatnak, jelen esetben ezeket a formákat javasolom: továbbterjeszkedik, továbbgyarapít. Természetesen mindezt befolyásolhatja az eltérő szövegkörnyezet.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra