plazmaállapot, plazmaállapotú, nagy hőmérsékletű

2013. 10. 07.

Gondjaim akadtak a következő szavakkal, mert több helyen, többféleképpen leltem meg mindegyiküket:
plazmaállapot és plazma állapotú,
magnetohidrodinamika
nagyhőmérsékletű vegyészet

A „plazmatállapot” egybeírandó (vö. OH. 1192. o.), és az ebből képzett „plazmaállapotú” szintén.
A „nagy hőmérsékletű vegyészet” az AkH. 108. pontja alapján három szóba írandó.
A „magneto-hidrodinamika” esetében a szakmai helyesírás lehet a döntő. Nyelvészként (a szó összetételi tagjait vizsgálva) a kötőjeles alakot látnám megfelelőnek, ha a jelentésben a hidrodinamikának valamilyen fajtájáról van szó.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra