Sub rosa erkély

2013. 10. 23.

A sárospataki vár egyik kis termének erkélyét illetően melyik írásmód helyes: Sub Rosa erkély, Sub Rosa-erkély, Sub rosa erkély, Sub rosa-erkély?

A földrajzi nevek egyik csoportját képezik az építménynevek. Az erkély az építményneveken belül a középületnevek, vagyis a templomok, kolostorok, várak nevei, illetőleg ezek részeinek, bástyáknak, tornyoknak, kapuknak stb. megnevezései közé tartozik (OH., 179.). A különírt szavakból álló földrajzi neveknek földrajzi köznévi utótaggal való bővüléskor az utótagot különírjuk, és amennyiben nem tartalmaz többtagú személynevet, csak a megnevezés első tagját írjuk nagybetűvel: Sub rosa erkély (ld. még: Kászim pasa bástya, Jézus szíve kápolna, Bem apó telep, István bíró hegy, Negyedik őrház dűlő stb.; OH. 220–221.; A földrajzi nevek helyesírása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998, 46–52.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra