amely, ami

2013. 11. 11.

Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi mondatokban vajn az ami vagy az amely szót kell-e használni:
A kiserkenő vér, amit ő is látott…
A halál, ami mindennek véget vet.
A valóság, ami amúgy is megismerhetetlen.

Az eredeti szabály szerint a főmondatban főnévvel megnevezett tárgyra, elvont dologra vonatkozó mellékmondat élén áll az amely kötőszó, ennek rövidebb, kissé választékosabb alakja a mely. Például: itt van a lemez, amelyet kértél; egy csapásra megszűnt a féltékenység, amely addig gyötörte.
Az ami a főmondatban főnévvel meg nem nevezett dologra vonatkozik. Pl.: volt benne valami, ami nem volt rokonszenves; amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra (Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, Budapest, 1996, 30.).
Ugyanakkor például a „Van egy stáb, amelyet…” választékos, főleg írott nyelvi.
„Van egy stáb, amit…” kevésbé választékos, de mindenképpen helyes, főleg beszélt nyelvi.
A fenti példában főnévvel megnevezett dologra (vér, halál, valóság) utal vissza a vonatkozó névmás (ami). Korábban az igényesebb, választékosabb megfogalmazásban az ilyen esetben csak az „amely” névmást tartottuk megfelelőnek, míg az „ami” használata a beszélt és a kevésbé igényes írott nyelvhez kapcsolódott (l. Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, Budapest, 1996, 30.). Az utóbbi időben azonban az „ami” kezdi elfoglalni az „amely” helyét az ilyen szerkezetekben, mondatokban. Tehát mindkét változat helyes, és ez esetben ugyanazt is jelenti, a különbség abban rejlik, hogy a beszélő/hallgató mennyire választékosnak, irodalminak ítéli az egyes alakokat.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra