gyakoriságos

2013. 11. 18.

Létezik-e, illetve használható-e a gyakoriságos szó?

Ha a gyakori ‘többször ismétlődő, gyakran megtörténő; sok helyen előforduló, elterjedt’ melléknév -ság/-ség képzős alakjához -s melléknévképző járul, akkor nem tapasztalunk olyan jelentésváltozást az eredeti melléknévhez képest, mint például a gyönyörű > gyönyörűséges ‘különlegesen gyönyörű’ esetében. Tehát a kétszeri továbbképzés ilyen értelemben fölösleges lenne. Ugyanakkor a gyakoriság ‘valamely halmazban a vizsgált jelenség előfordulásainak száma’ tudományos szakkifejezés -s képzővel előfordulhat az ehhez hasonló élőszóbeli megnyilatkozásokban: Gyakoriságos feladatokat oldottunk meg matekon. (Magyar értelmező kéziszótár, 1992: 478., 489.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra