alany és állítmány egyeztetése

2013. 11. 19.

Az alábbi mondatokban egyes vagy többes számban álló igét kell-e használni?
János és József csak bámult(ak).
Láttam, hogy József és János elégedetlen(ek).
A szívem és mindkettőnk esze azt követeli(k) meg.
Ezeket a módszereket eddig mindenható(k)nak tartottam.
János és József nagy hűhót csapott/csaptak.

Ha több egyes számú alany van a mondatban, az egyes számú állítmány magyarosabb, de személyt jelentő alanyok mellett nem idegenszerű (tehát nem helytelen) a többes számú sem:
János és József csak bámult/bámultak.
Láttam, hogy József és János elégedetlen/elégedetlenek.
János és József nagy hűhót csapott/csaptak.
Mivel a következő mondatban nem személyt jelentő alanyok szerepelnek, az egyes számú állítmány a kívánatos:
A szívem és mindkettőnk esze azt követeli meg.
A melléknévi szófajú határozót több személynek vagy dolognak a tulajdonságára is inkább egyes számban vonatkoztatjuk:
Ezeket a módszereket eddig mindenhatónak tartottam.
(Nyelvművelő kéziszótár, Auktor, 1996: 21., 229.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra