óriás snaucer

2013. 11. 19.

Hogyan írandó az óriás, törpe, és közép( )schnauzer?

Bernáth István kutyalexikonában láthatóan nem tudja eldönteni a kérdést, ugyanis a tárgymutatóban és az adott fejezetcímben óriásschnauzer és törpeschnauzer található, míg a kereszthivatkozásokban óriás schnauzer és törpe schnauzer. Bár a schnauzer írásmódjában következetes, a snaucer alak egyre inkább terjedőben van, az Osiris-féle Helyesírás is ezt tartalmazza (1269.). Sőt, az 1143. oldalon szerepel az óriás snaucer is. Ennek analógiájára írható a törpe snaucer, de a közép főnévvel egybeírandó a kutyanév (mivel a közép nem különírt főnévi jelző): középsnaucer.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra