doktor

2013. 12. 02.

A dr. – Dr. írásával kapcsolatban olvastam egy olyan megjegyzést, amely szerint a „nagy doktor” (tudományok doktora, akadémiai doktor) címet illik mindig – tehát mondaton belül is – nagy kezdőbetűvel írni, pl. „megérkezett Dr. Kiss Béla”, ellentétben a „kisdoktori” címmel, amely csak mondat elején írandó nagy kezdőbetűvel, tehát mondatban: „megérkezett dr. Kiss Béla”. (Ez utóbbi az idézett vélemény szerint azt is jelzi, hogy dr. Kiss doktorátusa a diplomával jár… Valóban így van ez?

A tudományos fokozatot jelölő dr. nem szerves része a tulajdonnévnek, ezért alapvetően kisbetűvel írjuk a szövegekben. A magyar helyesírás szabályai 153. pontja a nagybetűs írásmódról ezt írja: „A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel”. Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyvében még további helyzeteket közölnek: névtáblán, névjegykártyán, képaláírásban, képernyőn, címkeszerű feliraton…
A 153. pontban továbbá: „Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók.”

A különféle fokozatok között nincs írásmódbeli különbség.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra