csúsztatás

2013. 12. 07.

Mit jelent a csúsztatás szó? Úgy érzem, hogy sokszor a hazugság szinonímájaként használják, máskor viszont pont azért, hogy különbséget tegyenek hazugság és másvalami között.

A Magyar nyelvhasználati szótár egy szócikkben foglalkozik a csúsztatás szóval. Idézem:
A közéleti szócsatározásokban gyakran emlegetett nyelvi vád: a csúsztatás. Itt a csúsztatás azt jelenti, hogy valaki a vitapartnere mondanivalójából csak egyetlen, valójában elhangzott részletet emel ki, kiragadja a teljes összefüggésből, s azzal száll vitába, nem a teljes mondanivalóval. Egy kiragadott részlet mindig könnyebben cáfolható (ferdíthető), mint a teljes mondanivaló. Általánosabb jelentése: torzítás, ferdítés, az információ logikai rendjének tudatos átalakítása. Pl.: Képviselőtársam hozzászólása számos csúsztatást tartalmazott.
A csúsztatás a másik fél megértésének hiányából vagy tudatos félreértésből is eredhet. Tudni kell azonban, hogy a csúsztatás, az érzelmi kommunikáció végső soron gátja a társadalom normális működésének, a konstruktív beszédnek. A retorika alapeszméje pedig mindig a megértés, a hatékonyság, valaminek a jobbá tétele.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra