különírt szókapcsolatok + -i

2013. 12. 27.

A következő szavakat szeretném ellátni -i melléknévképzővel: tenni akar – tenniakarás (szándék), életre hív – életrehívási (folyamat) stb.

A különírt szókapcsolatokat egyetlen képző hozzájárulása nem teszi egybeírandóvá, a képzők halmozása azonban már egybeírást von maga után (137. szabály). Pl. egymás mellett, egymás melletti, de egymásmellettiség. Ennek alapján: tenniakarási (szándék), életrehívási (folyamat). BG
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra